24 март 2022

Отговори на всички въпроси

Expand search form

На какво се основава изображението за зареждане?

Трябва да добавите поне едно зареждащо изображение и едно инсталационно изображение към сървъра, преди да можете да заредите клиентски компютър и да инсталирате операционна система.

Инсталационните образи са образите на операционната система, които разполагате на клиентските компютри. Можете да използвате инсталационното изображение по подразбиране (Install.wim), намиращо се в директорията Sources на DVD дисковете с Windows 7 или Windows Server 2008 R2. Можете също така да създавате и модифицирате образи, като използвате инструментите в Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) на адрес http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139642.

Разширете сървъра, към който искате да добавите инсталационното изображение.

Щракнете с десния бутон на мишката върху Инсталационни изображения и след това щракнете върху Добавяне на инсталационно изображение.

Посочете име за групата от изображения, след което щракнете върху Next.

Преминете към инсталационното изображение и щракнете върху Open. Можете да използвате инсталационното изображение по подразбиране (Install.wim), разположено в директорията Sources на DVD диска с Windows 7 или Windows Server 2008 R2.

За да добавите подмножество от изображенията, включени в Install.wim, премахнете отметката от квадратчетата за изображенията, които не искате да добавяте към сървъра. Трябва да добавите само образите, за които имате лицензи.

Следвайте инструкциите в съветника, за да добавите изображенията.

Можете също така да извършите тази процедура от командния ред, като изпълните следното: WDSUTIL /Add-Image /ImageFile: “C:MyFolderInstall.wim” /ImageType:Install

Бутващите образи са образите на Windows Preinstallation Environment (Windows PE), с които зареждате клиента, преди да инсталирате инсталационен образ. В повечето случаи трябва да използвате образа за зареждане по подразбиране (Boot.wim), който е включен в директорията Sources на инсталационната медия на Windows Server 2008 R2. С изключение на разширени сценарии, няма да се наложи да променяте този файл, освен за да добавите пакети с драйвери (вж. “Добавяне на пакети с драйвери към буут образ”). За да инсталирате операционна система, първо стартирайте компютъра в стартовия образ и след това изберете инсталационния образ, който да инсталирате.

При PXE зареждане на компютър ще се появи меню за зареждане, а на сървъра на Windows Deployment Services съществува повече от един поддържан образ за зареждане. Можете да изпълнявате много задачи, като използвате Windows PE буут имиджи – например можете да имате буут имиджи, които:

    стартирате Setup, за да инсталирате Windows.

Освен това компютрите, базирани на x64, могат да работят с x86- или x64-базирани Windows PE буут имиджи. Следователно за всяка от тези задачи може да имате два буут имиджа – един за x86 и един за x64. Менюто за зареждане на x86-базирани компютри ще показва само x86-базираните образи за зареждане, тъй като x86-базираните компютри не могат да изпълняват x64-базирани образи за зареждане.

Разширете сървъра, към който искате да добавите зареждащо изображение.

Щракнете с десния бутон върху Изображения за зареждане и след това щракнете върху Добавяне на буут имидж.

Прегледайте, за да изберете образа за зареждане по подразбиране (Boot.wim), намиращ се в директорията Sources на DVD диска с Windows Server 2008 R2.

Щракнете върху Open, след което щракнете върху Next.

Следвайте инструкциите в съветника, за да добавите изображението.

Можете също така да извършите тази процедура от командния ред, като изпълните следното: WDSUTIL /Add-Image /ImageFile: “C:MyFolderBoot.wim” /ImageType:Boot

За да направите допълнителни промени в менюто за зареждане, използвайте Bcdedit.exe, за да редактирате файла Default.bcd, разположен в RemoteInstallboot. За повече информация вижте Как да модифицирате BCD Store с помощта на Bcdedit (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115267).

Допълнителни съображения

  • За да извършите тази процедура, трябва да сте член на групата Administrators на локалния компютър или да са ви делегирани съответните потребителски права.

Може да се интересувате и от темите

Какво представлява файлът с образа за зареждане?

Зареждащият образ е вид образ на диска (компютърен файл, съдържащ пълното съдържание и структура на носител на информация). Буут имиджът обикновено включва операционната система, помощни програми и диагностика, както и информация за зареждане и възстановяване на данни.

Какво представлява зареждащото изображение на Windows?

Буут образът в Configuration Manager е образ на Windows PE (WinPE), който се използва по време на внедряването на операционната система. Бутващите образи се използват за стартиране на компютъра в WinPE. Тази минимална операционна система съдържа ограничени компоненти и услуги. Configuration Manager използва WinPE, за да подготви целевия компютър за инсталиране на Windows.

Какви драйвери са необходими за зареждащия образ?

По принцип в зареждащите образи трябва да се добавят само драйвери за мрежови интерфейсни карти (NIC) и устройства за съхранение, и то само ако е необходимо.

Какво има в зареждащия образ на Linux?

Boot. Тези образи съдържат образ на ядрото и рамдиск, комбинирани с помощта на немодифициран mkbootimg (за реализацията вижте system/core/mkbootimg . След това буутлоудърът добавя командния ред, посочен в буут имиджа, към края на командния ред, генериран от буутлоудъра.

Къде мога да намеря boot image?

Отворете терминал в потребителско възстановяване като TWRP или използвайте терминален емулатор/adb shell, ако сте с руут. И ще намерите своя boot. img в главната директория на паметта на телефона (/sdcard или /storage/emulated/0).

Как да направя буут имидж?

Извличане на “Boot img” от всеки телефон с Android без рут – Видеоклип №1 | Време на стартиране – 2:17

Какво представлява образът на операционната система?

Образът на операционната система е просто файл, който съдържа операционната система, вашите изпълними файлове и всички файлове с данни, които могат да бъдат свързани с вашите програми. Всъщност можете да мислите за образа като за малка “файлова система” – той има структура от директории и някои файлове в нея. Образът може да бъде зареждащ се или незареждащ се.

Зареждащият образ ли е ядрото?

1 Отговор: boot. img съдържа ядрото и ramdisk, критични файлове, необходими за зареждане на устройството, преди да може да се монтира файловата система. Трябва да генерирате boot.

Как се зарежда ISO в Linux?

За да монтирате ISO през терминала:Стартирайте нормалната си операционна система Linux. Създайте специална точка за монтиране, ако желаете. Може да се използва и съществуваща точка за монтиране. Монтирайте ISO. Пример: sudo mount -o loop /home/username/Downloads/ubuntu-desktop-amd64. iso /mnt/iso/Open a file browser to view the contents.

Как да инсталирам драйвер за зареждащо изображение?

Щракнете върху System Center Configuration Manager (Мениджър на конфигурацията на центъра) > Site Database (База данни на сайта) > Computer Management (Управление на компютри) > Operating System Deployment (Внедряване на операционни системи) > Drivers (Драйвери). Изберете един или повече драйвери, които да добавите. Щракнете с десния бутон на мишката върху избора и щракнете върху Добавяне или премахване на драйвери към буут имиджи.

Как да инсталирам ISO драйвер?

Поставете отметка на радиото “Patch driver to image file” (Пач драйвер към файл с изображение) и въведете името на пътя към ISO файла на инсталацията на Windows като източник. Посочете папка, която съдържа файловете на драйвера, или посочете името на пътя до файла на драйвера. Проверете другите опции, ако е необходимо. Щракнете върху бутона “Add driver” (Добавяне на драйвер), за да започнете да добавяте драйвери към ISO файла.

Как да създам стартов образ на Windows 7?

Стъпка 1: Направете буутващ ISO файл. Стартирайте WinISO, поставете диска с Windows7 във вашия DVD-ROM и след това щракнете върху “Make” (Направи) в лентата с инструменти. След няколко минути ще получите буутващ Windows 7 ISO файл. Стъпка 2: Извличане на файла с буут имиджа. Отворете току-що направения буутващ ISO файл.

Как да създам буутващ ISO образ?

Изберете менюто “File > Properties” (Файл > Свойства), за да зададете свойствата на ISO файла. Изберете менюто “Action (Действие) > Boot (Зареждане) > Add Boot Information (Добавяне на информация за зареждане)”, за да заредите зареждащ файл с изображение. Щракнете върху бутона “Save” (Запазване) в лентата с инструменти или щракнете върху менюто “File > Save As. . . ” от менюто. Запазете зареждащия iso файл в “Стандартни ISO изображения (*.

Какво представляват образите в Linux?

Образ: Двоична форма на дистрибуция на Linux (операционна система), предназначена за зареждане на устройство.

Как се нарича компютърно изображение?

Компютърно изображение може да се отнася до: Компютърно генерирани изображения, неподвижни или движещи се изображения, създадени от или с помощта на компютър. Системно изображение, сериализирано (резервно) копие на цялото състояние на компютърна система.

Предишна статия

Защо котката ми се чеше, но няма бълхи?

Следваща статия

Могат ли бебетата да ядат торта на първия си рожден ден?

You might be interested in …

Какъв вид глина се използва в пещта?

Моите скулптури на коне от въздушно суха глина се различават от много от традиционните произведения на конното изкуство с боядисаните си повърхности, деликатните зони и използването на нестандартни материали, които не биха издържали на топлината […]

Всички служители на авиокомпаниите летят ли безплатно?

Ако познавате някой, който работи за авиокомпания, вероятно сте го чували да говори за ползите от полетите. Едно от предимствата на работата в авиокомпания е “безплатното” пътуване навсякъде, където лети този превозвач или неговите партньори, […]