23 март 2022

Отговори на всички въпроси

Expand search form

Каква е опростената форма на следния израз?

1. Каква е опростената форма на следния израз? 12[6^2/(5^2-4^2)+7]

A. 12.6
B. 195
C. 33.8
D. 132

2. Каква е стойността на xy над z, ако x= -1, y=10 и z=2?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁

Какви са вашите възможности?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 🚩

Моите отговори:
1. C
2. B

 1. 👍
 2. 👎
 3. 🚩
 1. 👍
 2. 👎
 3. 🚩
 1. 👍
 2. 👎
 3. 🚩
 1. 👍
 2. 👎
 3. 🚩
 1. 👍
 2. 👎
 3. 🚩

Отговорете на този въпрос

Подобни въпроси

Математика! Моля, помогнете!

1. Каква е опростената форма на (-3x^3y^2)(5xy^-1)? Мисля, че е 15x^4y 2. Каква е опростената форма на -9m^-2n^5 × 2m^-3n^-6? Нямам представа за този въпрос :/ 3. Правоъгълно пасище има ограда около

Алгебра 1

1) Каква е опростената форма на (х-2)(2х+3)? Използвайте дистрибутивното свойство. А) 2х^2-х-6 Б) 2х^2-6 В)2х^2-7х-6 Г) 2х^2 +х-6**** 2) каква е опростената форма на (3х+2)(4х-3) използвайте таблица. А) 12x^2+18x+6 Б) 12x^2+x-6 В)

Алгебра

1) каква е степента на мономиала 3x^2y^3 А)2 Б)3 В)5 Г)6 2. Каква е опростената форма на 8b^3c^2 + 4b^3 c^2 A) 12bc B)12b^3c^2 C) 12b^6 c^4 D) 12b^9c^4 3. Каква е опростената форма на (4j^2+6)+(2j^2-3) A) 6j^2-3 B) 6j^2+3

Математика: Моля, проверете отговорите ми

1. Каква е степента на мономиала 3x2y3? 2 3 5 6 2. Каква е опростената форма на числото 8b3c2 + 4b3c2? 12bc 12b3c2 12b6c4 12b9c4 3. Каква е опростената форма на (4j2 + 6) + (2j2 – 3) ? (1 точка) (0) 6j2 – 3 (1) 6j2 + 3 (0)

американско правителство – отговори на въпроси за проверка

2. Кои от следните твърдения подкрепят идеята, че свободата на словото е от съществено значение за демокрацията? Изберете всички, които се отнасят за него. (2 точки) Свободата на словото може да бъде ограничена по време на война. Свободата на словото допринася за развитието на знанието. Свободата на словото

1. Кой израз е еквивалентен на (-2)(a+6)? A. -2a+6 B. 2a+12 C. -2a-12*** D. -2a+12 2. Към кое множество от реални числа принадлежи числото -22? Изберете всички подмножества, които са приложими. (Има два верни отговора) Цели числа

Намерете опростената форма на израза. Дайте отговора си с научна нотация. (3 × 106)(8 × 10-4) A. 1,1 × 103** B. 2,4 × 103 C. 1,1 × 10-23 D. 2,4 × 10-23

1. -(10)^-1 (1 точка) -1/10*** -1/-1^10 1/10 10 2. 1/c^-5 (1 точка) c^5 5c -c^5*** -5/c 3. Каква е стойността на y^-5/x^-3 за x = 2 и y = -4? (1 точка) 10/3 128 -1/128 -128*** 4. Числото, записано на научен език, ли е?

Алгебра

Каква е опростената форма на израза 8[60÷(4^2-2^2)-2] Толкова съм уморена да гледам това уравнение, че ми се иска да се разплача Все получавам различни отговори, които не са това Толкова съм разочарована а.)24 б.)30 в.)72 г.)104

Алгебра 1

Каква е опростената форма на израза? 7(63/(5 sq-2 sq)-1)

Изчисляване

Определете израз в опростена форма за наклона на отсечката PQ. Дадено е: P(1,3) , Q(1+h, f(1+h)) , където f(x) = 3x^2 PQ=Y2-Y1/X2-X1 Продължавам да получавам грешен отговор, агххх.

Помощ за алгебра 2?

Каква е по-простата форма на радикалния израз? 4sqrt1296 x^16 y^12 Как можете да запишете израза с рационализиран знаменател? 3 sqrt 2 / 3 sqrt 4 какъв е коефициентът (4-x)/(x^2 + 5x – 6) / (x^2 – 11x + 28)/(x^2 + 7x + 6)

Може да се интересувате и от темите

Каква е най-простата форма на следния израз?

Как се привежда израз в най-проста форма? – Видео №1 Това означава, че няма подобни изрази, когато записваме израз в най-проста форма, също така имаМного повечеТова означава, че няма подобни изрази, когато записваме израз в най-проста форма, също така няма скоби отървахме се от всички подобни изрази и всички скоби. | Време на стартиране – 0:06

Каква е опростената форма на следния израз три пети на куб?

3/5^3 = 27125 = 0. 216.

Можете ли да опростите 3 5?

Както виждате, 3/5 не може да се опрости повече, така че резултатът е същият, с който започнахме.

Какво е 3/4 в числото?

0. 75
Дробта (в математиката) три четвърти (3⁄4) е равна на 0. 75.

Каква е най-простата форма на 36?

36=12 Всъщност 12 е най-простата форма на 36, защото има най-малките числител и знаменател, възможни за представяне на тази сума.

Каква е опростената форма на 30?

3/10
В опростена форма 30% като дроб е 3/10.

Какво е 75 в опростена форма?

3/4
Отговор: 75% се записва като 3/4 като дроб в най-простия си вид.

Каква е опростената форма на 64?

Обяснение: 64% може да се препише като 64100 . Най-големият общ фактор ( GCF ) на 64 и 100 е 4 , така че можете да разделите числителя и знаменателя на 4, за да намерите дробта в най-прост вид.

Каква е най-простата форма на 22?

11 над 50
22% като дроб в най-простата ѝ форма е 11 над 50.

Как се изваждат дроби?

Има 3 прости стъпки за изваждане на дробиУверете се, че долните числа (знаменателите) са едни и същи. Извадете горните числа (числителите). Поставете отговора върху същия знаменател. Опростете дробта (ако е необходимо).

Пи цяло число ли е?

Пи е ирационално число. Ирационалните числа са реалните числа, които не могат да бъдат представени като обикновена дроб. Те не могат да бъдат изразени под формата на съотношение, например p/q, където p и q са цели числа, q≠0.

Каква е опростената форма на 6 10?

Дробта 6/10, сведена до най-проста форма, е 3/5.

Каква е опростената форма на 6 десети?

3 върху 5 може да е най-простата форма на шест десети, ако разделите всяка страна на две, тогава ще откриете, че е невъзможно да продължите опростяването, като по този начин ще получите ю три върху пет.

Какъв е коренът на 60 опростено?

Какъв е квадратният корен от 60 в най-проста радикална форма? Трябва да изразим 60 като произведение на неговите прости коефициенти, т.е. 60 = 2 × 2 × 3 × 5. Следователно √60 = √2 × 2 × 3 × 5 = 2 √15. Така квадратният корен от 60 в най-ниската радикална форма е 2 √15.

Може ли 15 да се опрости?

Отговор: 15% се изразява като 3/20 като дроб.

Предишна статия

Как се разгражда керамиката?

Следваща статия

Как е загубил краката си Полнарев?

You might be interested in …

Какво ще корозира неръждаемата стомана?

Неръждаема стомана е най-издръжливата от металите. Нейните механични свойства позволяват на структурите ѝ да останат изключително устойчиви на ръжда. Въпреки това, корозия не може да бъде изключена. Но има начини за минимизиране на риска от […]

Как мога да контролирам комарите по естествен начин?

Интелигентното озеленяване може да бъде най-добрата ви защита срещу комари Пин Споделете Изпратете имейл до Естественият контрол на комарите изисква многостранен подход в борбата с тези вредители. Интелигентното озеленяване, което ограничава възможностите за размножаването им, […]

Защо мазилката изсъхва на места?

Обикновено се получава, ако не използвате достатъчно боя или я нанасяте неравномерно. Използването на малко повече боя и боядисването на малки участъци един по един обикновено води до успех. Освен това равномерно покритие ще постигнете […]