24 март 2022

Отговори на всички въпроси

Expand search form

Гипсът руда ли е?

Гипсът е минерал калциев сулфат в групата на неметалните сулфати.

Той се използва широко:

  • в строителни материали, като например циментови забавители, гипсови продукти за строителството и циментови материали;
  • като подобрител на почвата, тор и пестицид в селското стопанство;
  • в производството на хартия, бои, каучук, керамика, пластмаси, текстил, храни, изкуства и занаяти, култура, образование и медицина;
  • като суровини за производството на сярна киселина и амониев сулфат при липса на други източници на сяра.

Два основни класа гипсова руда

Най-общо казано, гипсът се отнася до два минерала – гипс и анхидрит. Те често се произвеждат заедно и могат да се трансформират един в друг при определени геоложки въздействия.

2 основни класа гипсова руда

Два основни класа гипсова руда

Видове Гипс (дихидратен гипс или гипс) Анхидрит
Химическа формула CaSO4-2H2O CaSO4
Химичен състав 32,6% CaO, 46,5% SO3, 0,9 % H2O 2+ 41,2 % CaO и 58,8 % SO3
Кристална система моноклинна орторомбична
Кристален хабитус табуларен, плътен масивен, влакнест табуларен плътно масивен, зърнест
Цвят бял, сив, червен, кафяв бял, почти бял
Блясък стъкловиден, копринен стъкловиден
Твърдост 2 3~3.5
Плътност 2,3 g/cm 3 2,8~3,0 g/cm 3
Разцепване <010>съвършена <010>съвършена

14 подкласа на гипсовата руда

В зависимост от кристалната форма, структурата и материалния състав на гипса, той може да бъде допълнително разделен на следните 14 подкласа:

фиброзен гипс, гигантско-пегматитов гипс, гипс, аргилизиран (глинен) гипс, карбонатен гипс, анхидрит-гипс, аргилизиран (глинен) анхидрит-гипс, карбонатен анхидрит-гипс, гипс-анхидрит, аргилизиран (глинен) гипс-анхидрит, карбонатен гипс-анхидрит, анхидрит, аргилизиран (глинен) анхидрит и карбонатен анхидрит.

14 подкласа гипсови руди

14 подкласа на гипсовите руди

Влакнестият гипс е млечнобял или восъчножълт, с влакнеста структура. Често е под формата на жилки, мрежи, лещи или тънки прослойки заедно с гипсови и анхидритни пластове. Синьо-сивата гигантско-пегматитова гипсова руда е съставена главно от кристални клъстери, гранулиран гипс и глинени минерали.

Гипсова (или обикновена) руда

Гипсовата (или обикновената) руда е бяла, зелена, сива или светложълта. Тя е с масивна и гранулирана структура. Основните ѝ минерали включват дихидрат, малко количество анхидрит (сборът от двата е над 85 %) и малко количество доломит, калцит и глинести минерали.

Безцветният и прозрачен чист гипс се нарича селенит, а рекристализиралият фин гранулиран агрегат се нарича алабастър (кристален гипс).

Аргилозната (глинеста) гипсова руда е сива, синьо-сива, сиво-черна, като основните минерали включват гипс, анхидрит, монтморилонит, хидрослюда, доломит, калцит, кварц, органични вещества и асфалт. Той има таблична, влакнеста, гранулирана кристалобластна структура или земна, масивна, пластинчата, звездовидна структура.

Карбонатната гипсова руда е сива, тъмносива, гранулирана, разкъсана. Основният минерал в нея е гипсът, съдържащ доломит, калцит и анхидрит.

Анхидритната руда е плътна и твърда, с цвят бял, сив или светлосин. Основните минерали са анхидрит, гипс (сборът на двата е по-голям от 85 %), малко количество монтморилонит, хидрослюда, доломит, калцит и целестин. Той има зърнеста, люспеста, влакнеста кристалобластна структура или трошлива, пластинчата, порфирна, брекчово-жилна структура.

Според минералния състав и съдържанието на рудата, гипсовата руда може да се раздели на следните видове:

Може да се интересувате и от темите

От каква руда произхожда гипсът?

Гипсът е изпарителен минерал, който най-често се среща в слоести седиментни отложения в асоциация с халит, анхидрит, сяра, калцит и доломит. Гипсът (CaSO4. 2H2O) е много подобен на анхидрита (CaSO4). Химичната разлика е, че гипсът съдържа две води, а анхидритът е без вода.

Гипсът скала ли е или минерал?

Гипсът е един от най-често срещаните минерали в седиментните среди. Той е основен скалообразуващ минерал, който образува масивни пластове, обикновено в резултат на утаяване от силно солени води.

Гипсът минерал или метал е?

Гипсът е мек сулфатен минерал, съставен от калциев сулфат дихидрат. Образува се като минерал евапорит и като продукт на хидратация на анхидрит. Среща се предимно в седиментни отложения и се използва за производство на гипс и торове, както и в строителството.

Гипсът руда на сярата ли е?

Гипсът е калциев сулфат (CaSO4). Рафинираният гипс във вид на анхидрит (без вода) е 29. 4 % калций (Ca) и 23 % калций (Ca). 5 % сяра (S).

Гипсът седиментна скала ли е?

Масивната гипсова скала се образува в слоевете на седиментните скали, като обикновено се намира в дебели пластове или слоеве. В резултат на това се натрупват големи пластове от седиментен гипс. Гипсът обикновено се свързва с находища на каменна сол и сяра.

Какъв вид скала е гипсът?

Гипсът е мека, светла седиментна скала, отложена в древните морета, покрили Охайо през силурския период. Среща се както под формата на минерал (селенит), така и като скала в пластове с легла. Гипсът се среща в прослойки със сол (халит, NaCl) и анхидрит (CaSO4).

Гипсът селенит ли е?

Селенитът е кристализирана форма на гипса. Химически той е хидрозен калциев сулфат. Гипсът е често срещан минерал, който приема голямо разнообразие от кристални форми и очертания. Тъй като тези кристали се образуват във влажна почва, в кристала са включени частици пясък и глина.

Гипсът скална сол ли е?

Гипсът е минерал, който се среща в кристали, както и в маси, наречени гипсови скали. Гипсът обикновено се свързва с находищата на каменна сол и сяра. Преработва се и се използва като сглобяеми плоскости за стени или като промишлена или строителна мазилка, използва се в производството на цимент, в селското стопанство и за други цели.

Гипсът кристал ли е?

Гипсът е минерал, който се среща в кристали, както и в маси, наречени гипсови скали. Той е много мек минерал и може да образува много красиви, а понякога и изключително големи цветни кристали. Масивните гипсови скали се образуват в слоеве от седиментни скали, обикновено в дебели пластове или слоеве.

Гипсът магмена скала ли е?

Гипсът е седиментна скала. Той обаче е специален вид седиментна скала, наречена химична седиментна скала.

Химична или биохимична е гипсът?

ХИМИЧНИ СЕДИМЕНТАРНИ СКАЛИ – образуват се, когато разтворените вещества се утаяват от водата, за да образуват седименти и накрая скали; включват соли като КАМЕННА СОЛ, ГИПСУМ и Лимон, както и биохимично опосредствани скали като торф и рифова скала (органичен варовик).

Химически седиментна скала ли е гипсът?

ХИМИЧНИ СЕДИМЕНТАРНИ СКАЛИ – образуват се, когато разтворените вещества се утаяват от водата, за да образуват седименти и накрая скали; включват соли като скална сол, гипс и варовик, както и биохимично обусловени скали като торф и рифова скала (органичен варовик).

Предишна статия

Какъв е идеалният светлосив цвят на боята?

Следваща статия

Кой е най-силно миришещият зюмбюл?

You might be interested in …

За какво се използва Vitriol?

Сярна киселина, която носи традиционното наименование “витриолово масло”. Тя е неприятна, разяждаща течност, поради което “витриолна” е подходящ термин за вирулентен език. На пръв поглед може да изглежда странно, че терминът “витриол” произлиза от латинското […]

Каква е разликата между святост и святост?

Не е голяма. “Свещеност” е по-латински, като се използва суфиксът “-ity” (от –itia) От друга страна, “святост” използва по-домашния суфикс “-ness”. В останалите случаи има голямо припокриване. Въпреки това коренните прилагателни (от които произлиза абстрактното […]